Намери почивка:

Политика за поверителност и защита на личните данни

Настоящият сайт е собственост на „Травел Хоризонт” ЕООД
Информация относно Администратора на лични данни:
Наименование: "Травел Хоризонт" ЕООД
ЕИК: 205231454
Седалище и адрес на управление: гр. София 1680, ул."Природа" 19
E-mail: office@travelhorizont.bg
Телефон: 02 42 333 41
Информация относно компетентния надзорен орган за защита на личните данни:
Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 915 3 518
E-mail: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg
"Травел Хоризонт" ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, ул."Природа" 19, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания с ЕИК: 205231454 отдава голямо значение на принципа за защита на личните данни. Политиката, относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на личните данни от институциите е съобразена с новата правна наредба в областта на личните данни, която започва да се прилага с Общия регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679. „Травел Хоризонт” ЕООД отговаря на всички изисквания на новият регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation) или накратко (GDPR), приет от ЕС. Настоящата политика за поверителност влиза в сила от 25.05.2018 г. и има за цел да Ви информира за това: на какво основание и защо събираме и обработваме Вашите лични данни, какви лични данни събираме от Вас, срокът, в който ще съхраняваме личните Ви данни, кога и как можем да споделяме Вашите лични данни с други организации, включително с трети държави, правата, които имате по отношение предоставените ни лични данни и мерките за защита.
Защо събираме и обработваме Вашите лични данни: събираме и обработваме Вашите лични данни: за сключване на договор за продажба на продукт/услуга, за резервация на хотел, за резервация на круизни пътувания, за резервация на самолетни билети, за чекиране онлайн, за извършване на плащане, за издаване на счетоводни документи за извършеното плащане, за издаване на визи, за осигуряване на транспорт, за сключване на доброволна застраховка "Помощ при пътуване" или "Отмяна на пътуване", за контакт с Вас, за възстановяване на суми, за целите на маркетинга и рекламата.
Основание за обработване на лични данни: обработването е необходимо за спазването на законово задължение съгласно българското законодателство - например Закона за туризма, Закона за счетоводството и приложимите подзаконови нормативни актове, както и на основание европейското законодателство в областта на туризма и предоставянето на услуги. Обработването е необходимо за изпълнението на договор. Обработването се основава на база предоставено съгласие от субекта на данни. Обработването е необходимо за целите на легитимни интереси на "Травел Хоризонт" ЕООД.
Какви лични данни събираме: "Травел Хоризонт" ЕООД се задължава данните, които получава и/или събира от Вас, да се обработват в съответствие с действащото законодателство и принципите въведени с Общ регламент за защита на личните данни (ЕС) 679/2016 и за целите, посочени в настоящата политика. Когато сърфирате в нашите уебсайтове или използвате нашите мобилни приложения, ние събираме: информация за поведението ви при сърфиране в нашите уебсайтове и мобилни приложения, предпочитания за пътуване, информация за начина на достъп до нашите цифрови услуги, включително операционна система, IP адрес, подробности за браузъра, „Бисквитки“. Информация, относно политиката за бисквитки, можете да откриете на в "Политика за бисквитките".
"Травел Хоризонт" ЕООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното: разкриват расов или етнически произход; разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации; генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.
С оглед правилното функциониране на нашия уебсайт и за да подобряваме постоянно качеството на предлаганите продукти, ние използваме следните програми и уеб решения, които биха могли да получат достъп до Вашия IP адрес и анализират Вашето поведение при престоя на нашаите платформи, включително тази уеб страницата без това да Ви идентифицира като физическо лице:
Google Analytics - Използваме Google Analytics за събиране на статистическа информация за потребителите на нашата интернет страница. Като пример интернет страницата от която идвате на нашата такава, държавата, в която се намирате, Вашият език, онлайн поведение, браузъра, който използвате и други. Можете да откажете използването на вашите данни от Google Analytics, посредством приставката Google Analytics opt-out browser add-on, която може да изтеглите и инсталирате на вашия уеб браузър. Повече информация за политиката на Google Analytics, можете да намерите на посочения сайт: https://privacy.google.com/businesses/compliance
Когато се регистрирате за информационнен бюлетин, Вие ни предоставяте вашия имейл. Mailchimp – събираме информация за Вашия имейл, която ни е предоставена с Вашето съгласие. За да спрете да получавате промоционалните ни имейли, може да се отпишете от бюлетина във всяко промоционално съобщение, което получавате от нас. Информация за политиката на Mailchimp можете да намерите на посочения сайт: https://mailchimp.com/legal/privacy/.
Когато ни отправяте запитвания за оферта, ние събираме: име, e-mail, телефон. За запитване за самолетен билет, ние събираме: име, фамилия, e-mail, телефон. За запитванe за круизни пътувания, ние събираме: име, телефон, e-mail.  Когато правите резервация, ние събираме: име, фамилия, имейл, адрес, рожденна дата. "Травел Хоризонт" ЕООД се задължава данните, които получава и/или събира от Вас, да се обработват в съответствие с действащото законодателство и принципите въведени с Общ регламент за защита на личните данни (ЕС) 679/2016 и за целите, посочени в настоящата политика. В настоящата политика, целите и начините на обработване на личните Ви данни са: за да предоставим нашите услуги; за да отговорим на вашите запитвания; за да подобрим нашите услуги; за да подобрим ефективността на нашата интернет страница; за свързване с нашите потребители; за да персонализираме съдържанието; за маркетингови цели; за проучвания и анализи; други начини, разрешени или незабранени от законодателството. Вие изрично се съгласявате със събирането, използването, обработването и предоставянето на Вашата информация и данни, както е предвидено в настоящата Политика за поверителност.
Срок, в който ще съхраняваме Вашите лични данни: не по-дълъг от предвидения по закон. Ние съхраняваме Вашите лични данни: за целите на договора - за срока на пътуването и/или за спазване на законовите изисквания като например реализиране на права по съдебни претенции, възстановяване на щети; за рекламни и маркетингови цели – до оттегляне на съгласието; за счетоводни цели - съгласно сроковете, указани в Закона за счетоводството, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс; за статистически цели - само след тяхната анонимизация.
За да Ви предоставим желаните от Вас продукти и услуги, ние предоставяме Вашите лични данни на: хотели, авиокомпании, туроператори, застрахователни компании, транспортни компании, посолства и други получатели, установени със закон. Когато споделяме лични данни с други организации, ние изискваме от тях да съхраняват данните като предприемат максимално високи мерки за организационна и техническа безопасност, както и да не използват личните ви данни за собствени маркетингови цели. Споделяме само минималните лични данни, които позволяват на нашите доставчици и партньори да Ви предоставяме услугите ни. В случай че предаваме Ваши данни на трети държави, то това се извършва само според условията на Общ регламент за защита на личните данни (ЕС) 679/2016. За държави, за които Европейската комисия е решила, че предоставят адекватно ниво на защита на данните, предаването може да се извърши без да е необходимо допълнително разрешение. В случай на липса на решение относно адекватно ниво на защита за предаване на данни в трета държава, ще предаваме данни, след като сте били информирани за свързаните с предаването възможни рискове, поради липса на решение относно адекватното ниво на защита и на подходящи гаранции за съответната трета държава и изрично сте дали съгласие за това, или когато това се изисква, вследствие изпълнението на условия по договор между субекта на данни и "Травел Хоризонт" ЕООД или предаването е необходимо за сключването или изпълнението на договор, сключен в интерес на субекта на данните между "Травел Хоризонт" ЕООД и друго физическо или юридическо лице.
Във връзка с Общ регламент за защита на личните данни (ЕС) 679/2016, вашите права се изразяват в:
Право да оттеглите съгласието си - ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от "Травел Хоризонт" ЕООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете да оттеглите съгласието си след приключване / извършване на туристическа услуга, предмет на договорното отношение между "Травел Хоризонт" ЕООД и потребителя. Искане за оттегляне на съгласие в свободен текст, може да се заяви на e-mail адрес: office@travelhorizont.bg "Травел Хоризонт" ЕООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.
Право на достъп и получаване на информация - имате право да поискате достъп до Вашите лични данни по всяко време. В редките случаи, в които не можем да осигурим достъп до лични Ви данни в срок не по-дълъг от един месец, ще Ви посочим причините.
Право на корекция - имате право да поискате да коригираме всякакви неточности в личните Ви данни. 
Право на изтриване на данните - имате право да поискате да изтрием Вашите данни, освен ако не се налага съхраняването им за запазване на законни интереси.
Право на ограничаване на обработването за определен период от време;
Право на преносимост на данните - когато е технически възможно, можете да поискате предоставените от Вас лични данни да бъдат предадени на друга организация.
Право на възражение - вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от "Травел Хоризонт" ЕООД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.
Право на жалба до Комисията за защита на лични данни - в случай, че сметнете, че нарушаваме Вашите права може да се свържете с нас на: office@travelhorizont.bg, за да проучим случая.
Ние се отнасяме много сериозно към защитата на личните данни. Предприемаме технически и организационни мерки за сигурност с цел защита на Вашите данни от незаконно обработване, случайна загуба, унищожаване, увреждане или оповестяване. Също така в дружеството е ограничен достъпа до лични данни до тези служители, подизпълнители и други трети лица, които имат нужда от този достъп за целите на своята дейност и за изпълнение на служебните си задължения. Също така те имат задължение да опазят конфиденциалността на данните Ви. Сигурността е нещо, с което не можем да си позволим компромиси. Положихме всички усилия, за да отговорим напълно на новия регламент за защита на личните данни. Компанията от своя страна, всеки ден добавя в нови правила и се грижи информацията на клиентите им да е защитена на най-високо ниво. Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни се ревизира и актуализира от нас регулярно, с цел да сме максимално ясни, точни, прозрачни и да обхванем нововъзникнали при нас промени (в случай на необходимост) и промени в законодателството.